AS MILSTRAND

HELEDATE NAFTASAADUSTE TERMINAL

Ettevõttest

AS Milstrand – 1995. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevuseks on kiire, kvaliteetne
ja ohutu heledate naftasaaduste laadimine ja ladustamine

Terminal asub endise NSVL-i sõjaväebaasi 17,62 ha suurusel maa-alal Viimsi poolsaare lääneosas

Ettevõttele kuulub lisaks 11,2 km pikkune Maardu-Viimsi raudteeharu

Üldandmed
Mahutite kogumaht: 125 000 m3
Mahutid: 11
Ligipääs: sadam, raudtee, autotransport
Sadamakaid: 2
Raudtee-estakaad: 34 kohta
Autolaadimisestakaadid: 5
Käideldavad kütused: diislikütus, kerge kütteõli, lennukikütus Jet A-1, bensiin
Teenused: volitatud kaubasaaja, kaupade käitlemine tolli-, aktsiisi- või kommertslao režiimil

Mahutipark

Terminali mahutipark kogumahutavusega 125 000 m3

3 x 17 000 m3 (maa-alused mahutid)
3 x 14 000 m3
3 x 10 000 m3
2 x 1000 m3

Raudtee-estakaad

Raudtee-estakaad 34 raudtee paakvaguni üheaegseks laadimiseks

Pealelaadimise võimsus: kuni 120 vagunit ööpäevas

Mahalaadimise võimsus: kuni 180 vagunit ööpäevas

Autoestakaadid

5 autolaadimisestakaadi:

4 laadimiskohta diislikütusele või kergele kütteõlile

2 laadimiskohta bensiinile

1 laadimiskoht lennukikütusele Jet A-1

Iga laadimiskoha maksimaalne jõudlus kuni 120 m3 tunnis

Sadamakaid

Miiduranna sadama kai nr 10.

Tankerite maksimaalne pikkus: 196 m
Tankerite maksimaalne laius: 32 m
Tankerite maksimaalne süvis kai ääres: 12,5 m
2 laadimisstendrit:
10″ – tootlikkus 1400 m3/h
12″ – tootlikkus 1500 m3/h

Miiduranna sadama kai nr 9.

Tankerite maksimaalne süvis kai ääres: 5,0 m
8″ laadimisvoolik
tootlikkus 300 m3/h

Ohutus ja keskkond

Tunneme vastutust keskkonnaseisundi eest
Hindame regulaarselt oma tegevusega seotud keskkonnamõjusid, ennetamaks ja vähendamaks oma tegevuse kahjulike mõjude toimet keskkonnale
Avalikkusele mõeldud teave ohutusabinõudest ning võimalikest õnnetusohtudest AS-is Milstrand on leitav siit

Galerii

Kontakt